VM RIS

Solució integral per a la gestió de serveis i centres de radiodiagnòstic

Què ofereix VM RIS?

VM RIS unifica i agilitza la gestió de tot el procés d’atenció del pacient en serveis i centres de diagnòstic per imatge de manera fàcil i eficaç. Es tracta d’una solució web que permet accedir directament des de qualsevol navegador sense importar el lloc on us trobeu.

Avantatges de VM RIS

Tecnologia punta compatible amb els estàndards tecnològics per a la salut HL7, DICOM i HIPAA. Es pot integrar amb altres sistemes i es pot configurar d’acord amb les necessitats de cada institució. Solució multicentre. Compatible amb els sistemes de reconeixement de veu per a radiologia com INVOX Medical.

VM RIS és ideal per ...

Servicis i centres de diagnòstic per imatge.

Funcionalitats de VM RIS

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a radiologia compatible amb VM RIS i que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de VM RIS:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre VM RIS

El cost de VM RIS depèn de múltiples factors, per la qual cosa l'ideal és sol·licitar un pressupost a mida sobre la base de les necessitats de la vostra organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

VM RIS s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a VM RIS.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://www.visualmedica.com/RIS-Es/Encara que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.