VM PACS VNA

Solució per a l'emmagatzematge i el maneig de grans volums d'estudis

Què ofereix VM PACS VNA?

VM PACS VNA és una solució que permet l’emmagatzematge, la informació i la distribució dels estudis DICOM provinents de qualsevol modalitat de la institució, tot això en un servidor centralitzat. Ofereix excel·lents temps de resposta, capacitat de creixement modular, accés via web i compatibilitat VNA per afegir estudis no DICOM.

Avantatges de VM PACS VNA

Visualització de tot tipus destudis, DICOM i no DICOM. Guàrdies passives per a metges radiòlegs. Accés web des de qualsevol lloc a imatges i informes. Monitorització de trànsit de les imatges provinents de les modalitats diagnòstiques. Compressió destudis. Back up automàtic. Generació d’estadístiques. Compatible amb els sistemes de reconeixement de veu per a radiologia com INVOX Medical.

VM PACS VNA és ideal per ...

Serveis i centres de radiodiagnòstic.

Funcionalitats de VM PACS VNA

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a radiologia compatible amb VM PACs VNA i que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els seus fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de VM PACS VNA:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre VM PACS VNA

El cost de VM PACS VNA depèn de múltiples factors per la qual cosa l'ideal és sol·licitar un pressupost a mida sobre la base de les necessitats de la vostra organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

VM PACS VNA s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a VM PACS VNA.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://www.visualmedica.com/pacs-vna-dicom-visualizador-imagenes-dicom-web-html-ai/. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.