VitroPath

Sistema integrat per a la gestió del servei d'anatomia patològica

Què ofereix VitroPath?

VitroPath és una solució per a la gestió integral del flux de treball en serveis d’anatomia patològica adaptada a les tendències futures al voltant de la patologia digital. El sistema cobreix tot el flux de treball d’anatomia patològica, des del registre dels casos fins a la validació dels informes finals.

Avantatges de VitroPath

Tecnologia web de darrera generació. Motor de cerca. Màxima integració. Petició electrònica. Gestió dusuaris. Privadesa assegurada. Reconeixement de veu. Patologia Digital i serveis centralitzats. Informes configurables. Control de costos i facturació. Multiidioma. Traçabilitat. Gestió de fitxers annexos. Registre, gestió i explotació dincidències.

VitroPath és ideal per ...

Serveis d´Anatomia Patològica que vulguin adaptar els seus sistemes a les noves tendències informàtiques de patologia digital.

Funcionalitats de VitroPath

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a anatomia patològica compatible amb VitroPath i permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de VitroPath:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre VitroPath

El cost de VitroPath depèn de múltiples factors, per això és ideal sol·licitar un pressupost a mida en base a les necessitats de la seva organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

VitroPath s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a VitroPath.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de http://www.vitropath.com/inicio. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.