PATWin

Programari per a la gestió integral de serveis i laboratoris d'anatomia patològica

Què ofereix PATWin??

PATWin és una solució multicentre que permet als serveis i laboratoris d’anatomia patològica realitzar totes les tasques quotidianes d’una manera senzilla i àgil, ja que s’adapta al flux de treball de cada organització gràcies al seu ampli ventall de funcionalitats configurables. Amb PATWin podeu gestionar tot el flux de treball del servei, des del registre de les mostres fins a l’assignació de resultats diagnòstics. A més a més, s’integra amb tots els sistemes clínics d’anatomia patològica.

Avantatges de PATWin

Integració amb qualsevol sistema de gestió dinformació clínica. Gestió dinformació dentrada i sortida. Seguretat i control de la informació. Estructura de protocols flexible i integrable. Sistema dexplotació de dades. Més de 100 variables per utilitzar als seus informes. Integració amb sistemes de reconeixement de veu per a hospitals. Mòdul de gestió d’imatges integrat. Llistats i estadístiques. Consulta de resultats via web mitjançant e-PAT. Petició electrònica web amb seguiment de casos sol·licitats. Possibilitat de gestió i confecció de tota mena d’estudis. Fàcil accés a altres estudis del pacient. Adaptable a diferents idiomes.

PATWin és ideal per ...

Qualsevol servei o un laboratori d’anatomia patològica.

Funcionalitats de PATWin

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a anatomia patològica compatible amb PATWin que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de PATWin:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre PATWin

El cost de PATWin depèn de múltiples factors, per la qual cosa l'ideal és sol·licitar un pressupost a mida sobre la base de les necessitats de la vostra organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

PATWin s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a PATWin.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial, entre ells espanyol, anglès i portuguès.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://www.dedalus.com/spain/es/our-offer/products/pat-win-2/. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.