GestPath

Sistema d'informació per a laboratoris d'anatomia patològica (LIS-AP)

Què ofereix GestPath?

GestPath és un sistema per a la gestió integral dels processos i fluxos de treball associats a un servei o un laboratori d’anatomia patològica. A més, s’integra a qualsevol sistema ja present i ofereix traçabilitat completa de les mostres i llista de tasques pendents per usuari.

Avantatges de GestPath

Més seguretat i menys errades. Millora dels protocols de feina. Integració total de sistemes. Estalvi de costos. Traça i control complet sobre tot el procés.

GestPath és ideal per ...

Serveis i laboratoris d´anatomia patològica.

Funcionalitats de GestPath

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a anatomia patològica compatible amb GestPath i que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de GestPath:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre GestPath

El cost de GestPath depèn de múltiples factors, per la qual cosa l'ideal és sol·licitar un pressupost a mida sobre la base de les necessitats de la vostra organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

GestPath s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a GestPath.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://esbladamedical.es/gestpath-anatomia-patologica. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.