Dedalus HCIS

Programari per a la gestió holística de la informació clínica i hospitalària

Què ofereix l'HCIS de Dedalus?

L’HCIS de Dedalus ofereix a les organitzacions sanitàries una plataforma personalitzada i escalable per a una gestió integral dels seus fluxos de treball, incloent-hi la interacció amb els pacients i la unificació de processos en tot el continu assistencial. És a dir, facilita la integració a una sola plataforma de tota la informació sanitària procedent del procés assistencial. A més, és totalment personalitzable gràcies a les seves capacitats d’integració, la seva arquitectura modular i les APIS obertes.

Avantatges de l'HCIS de Dedalus

Flux de treball basat en rols. La Història Digital de Salut, com a eix del sistema. Optimització de recursos. Gestió completa de la coordinació de cures. Visualització instantània de resultats de proves. Insights que responen a necessitats immediates. Configuració a mida. Analítica empresarial. Seguretat i privadesa. Basada en estàndards oberts, interoperable i extensible.

El HCIS de Dedalus és ideal per ...

Qualsevol organització sanitària que busqui un programari de gestió integral per unificar la informació clínica de tota lorganització en una sola plataforma.

Funcionalitats de l'HCIS de Dedalus

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a hospitals i clíniques, disponible per a més de 20 especialitats mèdiques i compatible amb l’HCIS de Dedalus, que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de l'HCIS de Dedalus:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre l'HCIS de Dedalus

El cost de l'HCIS de Dedalus depèn de múltiples factors, per això és ideal sol·licitar un pressupost a mida en base a les necessitats de la seva organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

L'HCIS de Dedalus s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a l'HCIS.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial, entre ells espanyol, anglès i portuguès.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://www.dedalus.com/spain/es/our-offer/products/hcis-can-be-implemented-using-a-best-of-breed-approach/. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.