BayPACS

Solució per a la gestió d'imatges mèdiques digitals

Què ofereix BayPACS?

Bay PACS és una solució que proporciona serveis d’emmagatzematge, custòdia i distribució d’imatges mèdiques digitals basant-se en els estàndards DICOM i HL7. Gràcies a BayPACS, s’elimina la necessitat de disposar de suports físics i es redueix el cost mediambiental d’emmagatzemar les plaques radiològiques. A més, es millora el flux de treball del radiòleg i s’obté més rapidesa a l’hora d’accedir a l’històric d’imatges d’un pacient.

Avantatges de BayPACS

Integració amb el sistema d’informació hospitalari (HIS). Accés remot a les imatges. Facilita complir els requisits legals vigents. Basat en estàndards DICOM i HL7. Compatible amb els sistemes de reconeixement de veu per a radiologia com INVOX Medical.

BayPACS és ideal per ...

Serveis i centres de radiodiagnòstic.

Funcionalitats de BayPACS

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a radiologia compatible amb BayPACS i que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de BayPACS:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre BayPACS

El cost de BayPACS depèn de múltiples factors per la qual cosa l'ideal és sol·licitar un pressupost a mida sobre la base de les necessitats de la vostra organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

BayPACS s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a BayPACS.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://bahiasoftware.es/producto/bayPACS2. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.