BayDICOM

Solució per a la gestió d'imatges mèdiques

Què ofereix BayDICOM?

BayDICOM és una solució per optimitzar els fluxos d’informació sanitària en què intervenen imatges mèdiques. Gràcies a BayDICOM s’agilitza la gestió de casos i l’exportació i la importació d’imatges mèdiques gràcies a la seva integració amb la HCE i amb sistemes PACS.

Avantatges de BayDICOM

Accés securitzat en cloud per a pacients. Lectura de diferents suports digitals. Reconciliació de dades del pacient i estudi. Possibilitat de definir la destinació de la documentació. Compatible amb els sistemes de reconeixement de veu per a radiologia com INVOX Medical.

BayDICOM és ideal per ...

Serveis i centres de radiodiagnòstic.

Funcionalitats de BayDICOM

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a radiologia compatible amb BayDICOM i que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de BayDICOM:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre BayDICOM

El cost de BayDICOM depèn de múltiples factors, per la qual cosa l'ideal és sol·licitar un pressupost a mida sobre la base de les necessitats de la vostra organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

BayDICOM s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a BayDICOM.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://bahiasoftware.es/producto/bayDICOM. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.