BayCLINIC

Sistema d'informació per a la gestió de processos de centres de diagnòstic

Què ofereix BayCLINIC?

BayCLINIC és un sistema d’informació integrat per a centres de diagnòstic que permet explotar tota la informació registrada al sistema. Gràcies a BayCLINIC es poden controlar tots els processos de gestió d’un centre de diagnòstic, des de la citació i la recepció de pacients fins al treball pendent, el control de l’ús de fàrmacs, la gestió d’incidències o el control de l’equipament radiològic. A més, és interoperable amb altres sistemes dinformació i afavoreix la integració de la imatge mèdica digital en un únic sistema. D’altra banda, facilita els serveis a distància de telediagnòstic i incorpora un sistema de Business Intelligence.

Avantatges de BayCLINIC

Millora de la disponibilitat de tota la informació i estudis realitzats al centre. Agilitza el procés de gestió de citacions, entre d’altres. Permet accedir a la informació en qualsevol lloc i moment. És compatible amb els sistemes de reconeixement de veu per a radiologia com INVOX Medical.

BayCLINIC és ideal per ...

Serveis i centres de radiodiagnòstic.

Funcionalitats de BayPACS

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a radiologia compatible amb BayCLINIC i que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els seus fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat de BayCLINIC:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre BayCLINIC

El cost de BayCLINIC depèn de múltiples factors, per la qual cosa és ideal sol·licitar un pressupost a mida en base a les necessitats de la seva organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

BayCLINIC s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a BayCLINIC.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://bahiasoftware.es/producto/bayCLINIC. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.