AnaPath

Programari per a la gestió integral del servei d'Anatomia Patològica

Què ofereix AnaPath?

AnaPath és un programari de tercera generació pensat per integrar-se amb els sistemes existents de Patologia Digital i que permet als patòlegs el suport necessari per dur a terme diagnòstics més ràpids i precisos. A més, és 100% personalitzable al flux de treball de cada patòleg.

Avantatges d'AnaPath

No requereix instal·lació local. Implementació fàcil i ràpida. Redueix els costos de manteniment. Configuració multicentre. Interoperabilitat entre centres. Connectivitat amb qualsevol equip o dispositiu del laboratori. Integració en temps real. Sistema de traçabilitat. Diagnòstic digital. Mòdul de gestió del clínic. Compatible amb sistemes de reconeixement de veu.

AnaPath és ideal per ...

Serveis d´Anatomia Patològica que vulguin adaptar els seus sistemes a les noves tendències informàtiques de patologia digital.

Funcionalitats de AnaPath

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a anatomia patològica compatible amb AnaPath i permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem amb AnaPath:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre AnaPath

El cost d'AnaPath depèn de múltiples factors, per això és ideal sol·licitar un pressupost a mida en base a les necessitats de la seva organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

AnaPath s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a AnaPath.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://anapath.bio/. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.