ActualPACS

Solució al núvol per a la productivitat en gestió d'imatge

Què ofereix ActualPACS?

ActualPACS és una solució al núvol per a l’arxivat i la gestió d’imatges mèdiques. És una solució multicentre que respon a les necessitats actuals de la teleradiologia, i que afavoreix la mobilitat dels professionals, l’accés a les imatges des de qualsevol dispositiu i la possibilitat de compartir les imatges amb altres professionals i pacients.

Avantatges d'ActualPACS

Emmagatzematge d’estudis i informes il·limitat i escalable, sense infraestructura ni inversió. Accés a estudis i informes des de qualsevol lloc i dispositiu. Sistema d’ajuda a l’informat. Solució multicentre. Compatible amb tots els PACS i sistemes HIS/RIS. Compatible amb els sistemes de reconeixement de veu per a radiologia com INVOX Medical.

ActualPACS és ideal per ...

Serveis i centres de radiodiagnòstic.

Funcionalitats d'ActualPACS

+ Funcionalitats d'INVOX Medical

INVOX Medical és un programari per a radiologia compatible amb ActualPACS i que permet als facultatius dictar sobre la pròpia solució, estalviant centenars d’hores als professionals a l’hora d’emplenar la documentació del pacient i fent així més eficients els fluxos de treball.

Alguns centres on ja treballem al costat d'ActualPACS:

Hospital XXX de Colòmbia, Hospital YYY de Guatemala.

Preguntes freqüents sobre ActualPACS

El cost d'ActualPACS depèn de múltiples factors, per això és ideal sol·licitar un pressupost a mida en base a les necessitats de la seva organització. Podeu sol·licitar aquest pressupost a través d'aquest enllaç.

ActualPACS s'adapta a les necessitats de la vostra organització. Un dels programaris amb què és compatible és amb el nostre sistema de reconeixement de veu per a hospitals INVOX Medical, que permet el dictat d'informació i la seva transcripció automàtica i en temps real a ActualPACS.

Es tracta d'una solució multi-idioma que està disponible a la majoria d'idiomes més usats a nivell mundial.

Voleu saber més sobre INVOX Medical?

Es tracta d'un sistema de reconeixement de veu per a hospitals, clíniques, laboratoris i centres de diagnòstic que permet introduir la informació del pacient al propi sistema només amb l'ús de la veu

Aquesta informació ha estat extreta de https://www.actualpacs.com/es. Tot i que ha estat redactada per un especialista mèdic, la seva edició ha estat duta a terme per periodistes, per la qual cosa és un contingut merament orientatiu.