Condicions generals de contractació

Àmbit d'aplicació

Els contractes de compravenda conclosos realitzats a través del web invoxmedical.com es regiran per les següents condicions generals de contractació.
Et preguem que llegeixis atentament aquestes condicions, la nostra Política de galetes i la nostra Política de privacitat abans d’utilitzar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer-hi una comanda, consents quedar vinculat per aquestes condicions generals de contractació i per les nostres polítiques de privacitat, per tant, si no estàs d’acord amb tot el que es disposa a les condicions generals de contractació i amb les polítiques de privacitat, no has d’utilitzar aquesta pàgina web.
Si tens cap pregunta relacionada amb les condicions generals de contractació o les polítiques de privacitat, pots posar-te en contacte amb nosaltres per les vies de contacte indicades en el punt següent.

Les nostres dades

El Contracte de compravenda es conclou amb VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL (d’ara endavant, INVOXMEDICAL, societat espanyola amb domicili a PARC CIENTÍFIC DE MÚRCIA. CTRA. DE MADRID – KM. 388, 30100, MÚRCIA, MÚRCIA, i B73352635.
Pots contactar amb nosaltres a través del telèfon 902929644 o per correu electrònic a l’adreça info@vocali.net

Llengua

El contracte està formalitzat en castellà.

Arxiu del contracte

Els contractes conclosos a través del web queden arxivats. Pots accedir a la informació al teu compte de client o enviant un correu electrònic a info@vocali.net.

Com realitzar una comanda

A través de la pàgina web Invox medical pots escollir la tarifa més adequada a les teves necessitats, i pots triar entre Lite, Pro i Prèmium.

Conclusió del contracte

En fer clic en el botó “Finalitzar compra” emets una declaració de voluntat vinculant per la qual acceptes la conclusió de la comanda obligant-te al seu pagament. Seguidament rebràs l’acusament de recepció de la teva comanda, pel qual es confirma la conclusió del contracte.

Preus i mètodes de pagament

A través del web www.invoxmedical.com es poden consultar en tot moment les tarifes en vigor, que s’especifiquen en cada una de les versions, tots els preus porten inclòs l’IVA. En el moment de contractar hauràs d’escollir un dels plans en modalitat mensual. La modalitat de pagament és mitjançant targeta i/o PayPal. Si als 7 dies del moment del pagament, no ha estat possible el seu cobrament, se suspendran automàticament els serveis contractats en la versió de pagament. En cas de canvi en les dades de la targeta, és responsabilitat del CLIENT notificar a VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL la modificació.

Dret de desistiment

Descripció del dret de desistiment
Tens dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vas contractar el servei o en el moment que se’n doni ús.
Per exercir el dret de desistiment, hauràs de notificar-nos a través d’una declaració inequívoca la teva decisió de desistir del contracte amb PARC CIENTÍFIC DE MÚRCIA. CTRA. DE MADRID – KM. 388, 30100, MÚRCIA, al correu electrònic info@vocali.net amb l’assumpte <<Exercici dret de desistiment>>.
Per complir amb el termini de desistiment n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per part teva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment per part teva, et tornarem tots els pagaments del primer mes. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que hagis emprat per a la transacció inicial, llevat que hagis disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorreràs en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Propietat industrial i intel·lectual

Reconeixes i consents que qualsevol copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o a qui ens van atorgar la llicència per al seu ús. Podràs fer ús d’aquest material únicament de la manera en què t’autoritzem expressament nosaltres o qui ens van atorgar la llicència per al seu ús. Això no t’impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la teva comanda o dades de Contacte.

Virus, pirateria i altres atacs informàtics

No faràs un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu.
No intentaràs accedir sense autorització a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina està allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web.
Et compromets a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.
L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant.
Així mateix, en cas d’incompliment d’aquesta clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.
No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega dels seus continguts o als que aquesta redirigeixi.

Enllaços des de la nostra pàgina web

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

Comunicacions per escrit

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que t’enviem siguin per escrit, no obstant això, mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web acceptes que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques.
Ens posarem en contacte amb tu per correu electrònic o et facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web.
A efectes contractuals, consents utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeixes que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que t’enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els teus drets reconeguts per llei.

Notificacions

Les notificacions que ens enviïs s’hauran d’enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. De conformitat amb el que disposa la clàusula anterior i llevat que s’estipuli el contrari, et podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal que ens has facilitat a l’hora de fer una comanda.
S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en l’instant mateix en que es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.

Renúncia

La falta de requeriment per part nostra del compliment estricte per part teva d’alguna de les obligacions que has assumit en virtut d’un contracte o d’aquestes condicions, o la falta d’exercici per part nostra dels drets o accions que ens puguin correspondre en virtut d’aquest contracte o de les condicions, no suposarà cap renúncia ni limitació en relació amb aquests drets o accions ni t’exonerarà de complir amb aquestes obligacions.
Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les condicions. Cap renúncia per part nostra a alguna d’aquestes condicions o als drets o a les accions derivats d’un contracte esdevindrà efectiu, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se’t comuniqui a través dels diferents mitjans de contacte que ens vas facilitar.

Nul·litat parcial

Si alguna d’aquestes condicions o alguna disposició d’un contracte, fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els termes i condicions restants romandran en vigor, sense que en quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

El nostre dret a modificar aquestes condicions

Ens reservem la facultat de modificar aquests termes i condicions. Et  mantindrem informat dels canvis substancials que s’hi facin. Aquests no tindran caràcter retroactiu i, llevat possibles excepcions segons el cas concret, seran d’aplicació després de 10 dies de la data de la seva publicació en l’avís corresponent. Si no estàs d’acord amb les modificacions introduïdes, et recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.
Aquestes condicions generals, estan subjectes i es regiran d’acord al que disposen les lleis d’Espanya, en particular a:
La Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació,
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que deroga la Directiva 95/46/CE,
Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altra fur, als jutjats i tribunals del domicili del consumidor.

Comentaris, suggeriments, queixes i reclamacions

Els teus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Et preguem que ens enviïs aquests comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació a través del nostre formulari de contacte, del telèfon o de l’adreça postal o de correu electrònic indicats a la clàusula 2 d’aquestes condicions generals de contractació.
Les teves queixes i reclamacions davant el nostre Servei d’Atenció al Client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes. Així mateix, quedaran registrades amb una clau identificativa que et farem avinent i et permetrà fer-ne el seguiment.