Avís legal

Si us plau, llegeix tots els apartats d’aquest Avís legal abans d’utilitzar aquest lloc web. Les següents condicions són vinculants per a qualsevol usuari que hi accedeixi.
En compliment del deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web.
La raó d’aquest text és explicar-te de manera detallada les funcionalitats d’aquest web i aportar-te la informació relacionada amb el titular del web i la finalitat dels continguts que s’hi inclouen.

Dades d’identificació

Aquest Avís legal regula l’ús del servei del lloc web i t’informa, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, dels següents extrems:
Denominació social: VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL
Domicili social: PARC CIENTÍFIC DE MÚRCIA. CTRA. DE MADRID – KM. 388, 30100, MÚRCIA, MÚRCIA
Correu electrònic: info@vocali.net
Telèfon de contacte: 902929644
Codi d’identificació fiscal (CIF): B73352635
Dades registrals: Registre Mercantil de MÚRCIA Tel. 2183, F 89, S 8, H MU 50474, I/A 1 (9.03.05)

Ús del lloc web i obligacions dels usuaris

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, el contingut i els serveis, sense contravenir la legislació vigent, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives contra VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL o un tercer, que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir l’ús normal del lloc web.
VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL garanteix que els continguts i serveis que ofereix el portal respecten el principi de dignitat de la persona, de protecció de la joventut i la infància, de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre aspecte personal i social.
Aquestes condicions generals d’ús del lloc web no confereixen a l’usuari cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts del lloc web diferents dels aquí expressament previstos.
Els continguts (informació, fitxers de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.) recollits en el portal, són propietat de VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL o aquesta està degudament autoritzada per a la seva difusió pels seus titulars legítims.
VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL es compromet a no realitzar publicitat enganyosa i per tant, en queda prohibit:
L’ús per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, distintes de les estrictament permeses.
La seva reproducció, publicació, distribució o modificació, total o parcial a menys que es compti amb l’autorització prèvia i per escrit dels seus titulars legítims o resulti legalment permès.
Qualsevol vulneració dels drets de VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL o dels seus titulars legítims sobre aquests.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits al lloc web pertanyen a VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL o aquesta està degudament autoritzada per a la seva difusió en aquest lloc web.
En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL indicant:
Dades del titular dels drets presumptivament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Enllaços

Aquest lloc web proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.
L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir-hi. VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per l’accés a aquests enllaços.
L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL i el propietari del lloc en què s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL dels seus continguts o serveis.
El lloc web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL, exceptuant els expressament autoritzats.

Modificació unilateral i durada

VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web així com aquest Avís legal.

Exclusió de garanties i responsabilitat

VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar a causa de:
La falta de disponibilitat, manteniment i el funcionament efectiu del web i/o dels seus serveis o continguts.
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

Tractament de dades personals

VÓCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL tal i com recull a la seva “POLÍTICA DE PRIVACITAT” que pot consultar en aquest lloc web, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que tracta i gestiona, incorporant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per garantir la seva confidencialitat, evitar-ne el seu mal ús, pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori.

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els jutjats i tribunals del domicili del demandant que s’identifiqui com consumidor, en cas contrari els jutjats i tribunals competents seran els de la ciutat de MÚRCIA (Espanya).

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingui cap dubte o comentari sobre aquest Avís legal pot adreçar-se a info@vocali.net o enviar una comunicació escrita a l’adreça que consta a l’encapçalament.